Motion om avgiftsfri kulturskola, inlämnad KF 19/6 2012


MOTION

AVGIFTSFRI KULTURSKOLA

 

I den kulturplan/biblioteksplan som antogs av kommunfullmäktige 2009-12-21 konstateras att Kulturskolan är ett komplement till skolans verksamhet, att lektionstiderna ska passa alla elever och att lokalerna ska vara utformade så att alla har möjlighet att ta del av de resurser som finns. Precis som i FN:s barnkonvention, artikel 31, så framställs alla barns lika möjlighet till kultur och kulturella yttringar som ett mål. Kulturskolan är också, precis vad som framhålls i planen, en god investering för framtiden och för livet. Kulturskolan är en kommunal verksamhet. Alla barn ska ha samma förutsättningar att delta i kulturskolans verksamhet oavsett familjens ekonomiska situation.

I dagsläget kostar det 1000 kronor per termin att spela instrument (blockflöjt är billigare), 665 kr i avgift och 335 kr i instrumenthyra. I budgetförslaget för 2013 föreslås höjda avgifter.

Det är viktigt att från politiskt håll ge barn förutsättningar att delta i samhället och de kommunala verksamheterna på lika villkor. Kulturskolan i Skurup är en verksamhet som är positiv, kreativ och som står för bra värden i samhället. Kulturskolan är något som Skurups kommun kan vara stolta över och som alla barn i kommunen har rätt att ta del av oavsett ekonomiska förutsättningar. Vänsterpartiet Skurup anser att Kulturskolan ska vara avgiftsbefriad och därmed tillgänglig för alla barn i kommunen.

Kulturskolan är idag till stor del skattefinansierad, 2 156 000 kronor (71 %). Av de resterande 868 000 kronorna kommer 349 000 kronor från bidrag (Kulturrådet, Sv. Filminst. m fl.). Det är därmed 477 000 kronor (16 %) som finansieras via avgifter.

 

Att: Utreda möjligheterna att avgiftsbefria Kulturskolans verksamhet för kommunens samtliga barn genom att helt slopa terminsavgiften och avgiften för instrumenthyra.

Av med Inga kommentarer 0

Relaterade inlägg

Inga inlägg hittades för visning

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

%d bloggare gillar detta: