Kommunfullmäktige 19 juni 2012

Vid Kommunfullmäktiges möte i Skurup den 19 juni 2012 beslutades i viktiga frågor om budget och de nya arvodesreglerna för politikerna i Skurup. Vänsterpartiets ledamot Eva Lindstedt klargjorde att Vänsterpartiet inte ställer sig bakom de nya arvodesreglerna, Eva ifrågasatte kommunfullmäktiges ordförande Sven Rosengren då han själv kommer att få en ökning på 86%. Sven kunde självklart inte ge något bra svar kring detta utan gled undan frågan genom att säga att de inte höjt arvodena på flera år. De nya arvodesreglerna klubbades igenom trots våra protester. Eva stödde också Socialdemokraternas budgetförslag med reservation för de föreslagna höjningarna av arvodena och bolagiseringen av elverket, dessa två punkter står ju Socialdemokraterna bakom. Bolagiseringen av Skurups Elverk klubbades också igenom trots våra invändningar. Eva argumenterade även för fortsatt utredning av medborgarförslaget kring kommunal begravningsverksamhet. Detta resulterade i att kommunstyrelsens förslag om att medborgarförslaget skulle anses besvarat med yttrande av kommunjuristen röstades ner till förmån för fortsatt utredning av frågan. Vänsterpartiets motion (tillsammans med socialdemokraterna) om att ge ut Inblick som taltidning bifölls, vilket är en framgång för partierna och alla de som berörs och har behov av att få den som taltidning. Eva fick även svar på sin interpellation kring ensamkommande flyktingbarn. Det följde en tråkig diskussion i samband med detta då SD:s representanter öppnade munnen för första gången (överraskande…) men även Kommunens väl visade på en tråkig och inskränkt syn. Eva tog strid i frågan och fick stöd av andra ledamöter. Svaret på interpellation är väl värt att diskutera senare då Niklas Sjöberg knappast kan anses ha svarat fullt ut, han ville dock inte utveckla mer under sittande möte. Bland de ny-inlämnade motionerna fanns Vänsterpartiets motion om att kungörelser till sammanträdena skall finnas tillgängliga i sin helhet på hemsidan. Bland de ny-inlämnade interpellationerna fanns Vänsterpartiets interpellation om demensvården. Vid mötet lämnade Eva in motionen om avgiftsfri kulturskola och interpellationen om kommunal feriepraktik för unga under 18 år. Eva gjorde ett mycket bra jobb som Vänsterpartiets representant och klargjorde tydligt var vi står i de aktuella frågorna.

/Anders Hansson

Av med Inga kommentarer 0

Relaterade inlägg

Inga inlägg hittades för visning

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

%d bloggare gillar detta: