Skrivelse inlämnad till Kommunstyrelsen avseende höjning av politikerarvoden

Skrivelse angående punkt 17, Förslag till nya arvodesbestämmelser för Skurups kommuns förtroendevalda, vid Kommunstyrelsens sammanträde den 30 maj 2012.

Vänsterpartiet Skurup motsätter sig förslaget om ”Bestämmelser om arvoden och andra ekonomiska förmåner till förtroendevalda m fl i Skurups kommun” som enligt förslag ska gälla fr.o.m. 2012-07-01. Det är inte rimligt att höja arvodena enligt förslaget och vi ifrågasätter att arvodena knyts till riksdagsledamöters årsarvode. Den höjning av arvodena som föreslås till vissa poster, t.ex. kommunfullmäktiges ordförande är orimligt hög (86%). Det är genomgående alltför höga höjningar av arvodena i förslaget och det är inte rimligt att förslaget antas av de som själva ska arvoderas. Vänsterpartiet Skurup anser inte heller att det är rimligt att dessa höjningar sker nu, 2012, när det återstår två år av mandatperioden. Ett beslut om en eventuell höjning av arvodena ska istället ske i samband med valåret 2014 för att på så vis undvika att politiker bestämmer sitt eget arvode.

 

Skurup 2012-05-30

 

Eva Lindstedt, Vänsterpartiet

Ersättare i Kommunstyrelsen

Av med Inga kommentarer 0

Relaterade inlägg

Inga inlägg hittades för visning

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

%d bloggare gillar detta: