Möte med kommunal

Onsdagen den 15 februari deltog jag, Anders Hansson, från Vänsterpartiet Skurup på ett medlemsmöte arrangerat av fackföreningen Kommunal. Kommunal hade bjudit in alla partier representerade i Kommunfullmäktige i Skurup. De andra partierna som var representerade var Moderaterna, Centerpartiet, Kommunens väl, Miljöpartiet och Folkpartiet. Anledningen till mötet var ett förslag om att lägga ut verksamheterna städ, kost och vaktmästeri på entreprenad.

Dessa verksamheter ligger idag under serviceförvaltningen och förslaget om att lägga ut det på entreprenad är väckt av Kommunens väl. Förslaget är nu att tillsätta en konsult för 400 000 kronor som ska utvärdera om kvaliteten ökar och kostnaderna sjunker om det läggs ut på entreprenad. Allianspartierna är för detta förslag vilket de gjorde klart vid medlemsmötet. De enda två partier som inte är för förslaget är Vänsterpartiet och Socialdemokraterna.

Kommunals medlemmar uttryckte vid mötet en stor oro för vad som skulle ske med deras anställningar och deras trygghet. Många av medlemmarna blev upprörda över att Kommunens Väls representant beskrev hur folk ringer hem till honom och framför kritik mot städ- och kostverksamheten. Medlemmarna kände inte igen sig i detta. Allianspartierna med stöd av KV framförde vanlig högerretorik utan hänsyn till de kommunanställdas känsla av otrygghet och osäkerhet för hur framtiden skulle bli. De uttryckte inte heller någon respekt för dessa människors kunnande och yrkesstolthet och de framförde väldigt lite uppskattande ord kring den mycket värdefulla verksamhet som dessa människor bedriver varje dag.

Vänsterpartiet Skurup vill tydligt framföra vårt fulla stöd till dessa kommunanställda och på alla punkter protestera mot förslaget om att lägga ut verksamheten på entreprenad. Det bästa är om kommunen kan fortsätta att bedriva dessa verksamheter och istället lägga dessa 400 000 kronor på att lyssna in de anställdas förslag om förbättringar, eller varför inte tillföra mer personal och resurser? Alternativen är många och personalen har säkert flera bra förslag på hur 400 000 kronor bäst kan användas för att förbättra deras arbetssituation. Det är viktigt att komma ihåg när privata företag går in och tar över kommunal verksamhet så är vanligtvis det första de gör att skära ner på personalen eftersom det är den största ”utgiftsposten”. Detta vill vi inte skall ske i Skurups kommun.

Av med Inga kommentarer 0

Relaterade inlägg

Inga inlägg hittades för visning

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

%d bloggare gillar detta: